Machinewinkel.nl

Privacy

 

 

 

Privacy Statement

Machinewinkel Techbi-Tools houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties. 
De door u aan Machinewinkel Techbi-Tools verstrekte persoonlijke gegevens zullen alleen ten behoeve van medewerkers van Machinewinkel Techbi-Tools intern gebruikt worden voor: het verzenden van producten en ter verificatie van de te ontvangen betaling van u aan Machinewinkel Techbi-Tools. 

Machinewinkel Techbi-Tools
zal geen gegevens beschikbaar stellen aan derden. 
Indien u niet meer in ons bestand opgenomen wilt zijn, dient u dit schriftelijk aan ons te melden. 
Indien u de geregistreerde gegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen, kunt u ten alle tijde een schriftelijke afspraak met Machinewinkel.nl maken. 
Wel dient u een geldig legitimatiebewijs te overleggen voordat u inzage, corrigeren of wilt verwijderen van uw persoonlijke gegevens. 
U kunt natuurlijk ook Machinewinkel Techbi-Tools hier schriftelijk opdracht toe geven.